Kontak

Straatadres
Van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein

Posadress
Posbus 12552, Brandhof, 9324

Telefoon nommer:
(051) 407 7223

Epos adres:
info@engo.co.za

Kantoor ure:
Maandag – Vryday: 07:30 – 16:00
Saterdag – Sondag: Gesluit

 

Stuur vir ons 'n epos

Sub-program waar jy betrokke wil raak

12 + 10 =