Persone met gestremdhede voel dikwels uitgesluit uit die gemeenskap, vereensaam en leef sosiaal geïsoleerd. 

Die doel van die sentrums is om aan hulle ‘n plekkie binne ‘n eiesoortige groep te gee.  Daarom poog ons om vanuit ‘n Christelike perspektief, programme wat fokus op die optimale funksionering van volwasse gestremde persone volgens elke individu se spesifieke vermoëns aan te bied.   Hierdie sentrums skep ‘n veilige omgewing vir volwasse gestremde persone waarin hulle optimaal, volgens elkeen se individuele vermoëns en beperkings kan funksioneer.  Hier ontvang hulle onder toesig die nodige leiding en ontwikkelingsgeleenthede.  Lede word versorg, leer verskeie vaardighede aan en ontvang ook opleiding in ‘n volwasse geletterdheidsprogram.  Lede word betrek by sosiale, kulturele, godsdienstige en kreatiewe programme en word deurlopend bemagtig om die gestremdheid waarmee hul saamleef te hanteer.

Gestremdesorg dienste

Ebenhaeser is ‘n 24-uur versorgingsentrum vir persone tussen 18 en 60 jaar oud. Salileni is slegs ‘n dagsorgsentrum vir persone ouer as 18 jaar.

Hoe kan vrywilligers betrokke raak?

Sonder die betrokkenheid van die gemeenskap, sal die diens nie gelewer kan word nie.  Ons benodig vrywilligers om steun aan die sentrums te gee ten opsigte van donasies, hulp met losies van behoeftige gestremde inwoners, in natura skenkings, kruideniersware, spesiale tariewe vir byvoorbeeld instandhoudingswerk ensovoorts, wat verseker dat die diens kan oorleef.

Ons benodig ook vrywilligers om te help met die volgende:

 • Aanbied van aktiwiteitsprogramme vir die inwoners
 • Hulp met fondsinsamelingsprojekte
 • Sny en stileer van hare
 • Hulp met spesifieke aktiwiteitsprogramme by die verskillende Gestremdesorgsentrums

Behoeftes vir donasies en hulp

Baie van hierdie lede kom uit swak maatskaplike omstandighede en het ‘n doellose lewenstyl.  Daarom benodig ons klere, skoene, onderklere, kouse en toiletbenodighede vir hierdie lede.

Ons benodig ook vrywilligers om te help met die volgende:

 • Fisioterapie dienste
 • Arbeidsterapie dienste

Raak betrokke as vrywilliger deur:

 • Skenking van kos en klere
 • Skenking van speelgoed
 • Skenking van skryfbehoeftes vir skoolkinders
 • Maak ‘n donasie vir gespesialiseerde terapeutiese dienste/assesserings
 • Raak betrokke by projekte
 • Raak betrokke as Beheerraadslid

Raak vandag betrokke. Stuur ‘n epos na info@engo.co.za of
skakel 060 548 5543

Provinsiale kantoor kontakbesonderhede

 Posadres: 12552, Brandhof, Bloemfontein, 9324
Straatadres: Van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
Tel: 051 407 7234
Epos: madelein@engo.co.za

Direkteur Gestremdesorg:
Mev M Nortjé
NPO registrasie nommer: 002-671 NPO


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/engoqsweb01/public_html/wp-includes/functions.php on line 5275