Raak vandag betrokke. Stuur ‘n epos na info@engo.co.za
of skakel 060 548 5543

Kontakbesonderhede

Straatadres
Van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein

Posadress
Posbus 12552, Brandhof, 9324

Telefoon nommer:
(051) 407 7200

Faks nommer:
(051) 525 2015

Epos adres:
info@engo.co.za

Kantoor ure:
Maandag – Vryday: 07:30 – 16:00
Saterdag – Sondag: Gesluit