Dit is die visie van Engo Vrystaat om ouer persone regoor die Vrystaat daartoe in staat te stel om met sekuriteit en waardigheid te verouder, deur vanuit ʼn Christelike verwysingsraamwerk holistiese versorgingsdienste te lewer.  Engo bejaardesorgsentrums voorsien die noodsaaklike diens van omgee en liefdevolle versorging van bejaardes en die diens het ten doel om die bejaarde se regte te bevorder, mishandeling van bejaardes te voorkom en hulle te bemagtig met kennis en vaardighede. 

 

Dienste word aan persone gelewer wat ouer as 60 jaar is en sluit die volgende in:

 • Programme het ten doel dat die ouer persoon so lank as moontlik in die gemeenskap bly, met ander woorde gemeenskapsgebaseerde sorg, ondersteuning en ontwikkeling.
 • Beskerming van ouer persone teen verwaarlosing, mishandeling en uitbuiting.
 • Behuising vir ekonomiese en sub-ekonomiese ouer persone.
 • Residensiële versorging van verswakte ouer persone.
 • Om op ʼn georganiseerde wyse bekostigbare dienste aan ouer persone te bied om hul lewenskwaliteite te bevorder; sodat hul waardig kan leef en waardig kan sterf.

    

  Gemeenskapsdienste

  Die dienste is toegespits op alle ouer persone van die gemeenskap met die klem op die mees behoeftiges. Die meeste sentrums beskik oor dienssentrums of gemeenskapsprogramme en reik so uit na bejaardes in die omliggende gemeenskap, insluitend die informele gemeenskappe.

  Verskeie ander dienste word ook gelewer:

  • berading en ondersteuning aan ouer persone en familielede,
  • rekreasie-aktiwiteite,
  • vervoer,
  • inkomste genererende projekte,
  • ondersteuning vir Alzheimer inwoners,
  • haar- en naelversorging,
  • voorligting oor hulpbronne, pensioene en administrasie van fondse.

  Engo bied jaarliks ‘n jukskei toernooi, kieriekaskenades en koorfees aan.

  Residensiële Sorg

  Die sentrums bied ʼn persoonsgesentreerde en holistiese versorgingsprogram aan ouer persone volgens hul individuele behoeftes en omstandighede.

  Hoe kan vrywilligers betrokke raak?

  Sonder die betrokkenheid van die gemeenskap, sal die diens nie gelewer kan word nie.  Ons benodig vrywilligers om steun aan die sentrums te gee ten opsigte van donasies, hulp met losies van behoeftige inwoners, in natura skenkings, kruideniersware, spesiale tariewe vir byvoorbeeld instandhoudingswerk ensovoorts, wat verseker dat die diens kan oorleef.

  Ons benodig ook vrywilligers om te help met die volgende:

  • Aanbied van aktiwiteits programme soos bingo, voorlesing, aerobics, arts and crafts ens.
  • Fondsinsamelings projekte.

  Behoeftes vir donasies en hulp?

  Engo se bejaardesorg sentrums huisves heelwat behoeftige bejaardes wat geen familie het nie en wat slegs ‘n SASSA pensioen ontvang en benodig ons werklik hulp met losies rekeninge van hierdie inwoners.

  • Daar is altyd ‘n behoefte aan toiletware vir behoeftige inwoners.
  • Enige ietsie om ons behoeftige Bejaardes mee te bederf soos bv ‘n koekie of beskuit, lekkers ens.
  • Enige items wat gebruik kan word vir arts and crafts, asook wol en hekelgare.

  Raak vandag betrokke. Stuur ‘n epos na info@engo.co.za of
  skakel 060 548 5543

  Provinsiale kantoor kontakbesonderhede

   Posadres: 12552, Brandhof, Bloemfontein, 9324
  Straatadres: Van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
  Tel: 051 407 7215
  Epos: rikaw@engo.co.za

  Direkteur Bejaardesorg:
  Mev R Wolmarans
  NPO registrasie nommer: 002-671 NPO

   


  Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/engoqsweb01/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107