Dit is die visie van Engo Vrystaat om ouer persone regoor die Vrystaat daartoe in staat te stel om met sekuriteit en waardigheid te verouder, deur vanuit ʼn Christelike verwysingsraamwerk holistiese versorgingsdienste te lewer. 

Engo bejaardesorgsentrums voorsien die noodsaaklike diens van omgee en liefdevolle versorging van bejaardes en die diens het ten doel om die bejaarde se regte te bevorder, mishandeling van bejaardes te voorkom en hulle te bemagtig met kennis en vaardighede. 

 

Dienste word aan persone gelewer wat ouer as 60 jaar is en sluit die volgende in:

 • Programme het ten doel dat die ouer persoon so lank as moontlik in die gemeenskap bly, met ander woorde gemeenskapsgebaseerde sorg, ondersteuning en ontwikkeling.
 • Beskerming van ouer persone teen verwaarlosing, mishandeling en uitbuiting.
 • Behuising vir ekonomiese en sub-ekonomiese ouer persone.
 • Residensiële versorging van verswakte ouer persone.
 • Om op ʼn georganiseerde wyse bekostigbare dienste aan ouer persone te bied om hul lewenskwaliteite te bevorder; sodat hul waardig kan leef en waardig kan sterf.

    

  Gemeenskapsdienste

  Die dienste is toegespits op alle ouer persone van die gemeenskap met die klem op die mees behoeftiges. Die meeste sentrums beskik oor dienssentrums of gemeenskapsprogramme en reik so uit na bejaardes in die omliggende gemeenskap, insluitend die informele gemeenskappe.

  Verskeie ander dienste word ook gelewer:

  • berading en ondersteuning aan ouer persone en familielede,
  • rekreasie-aktiwiteite,
  • vervoer,
  • inkomste genererende projekte,
  • ondersteuning vir Alzheimer inwoners,
  • haar- en naelversorging,
  • voorligting oor hulpbronne, pensioene en administrasie van fondse.

  Engo bied jaarliks ‘n jukskei toernooi, kieriekaskenades en koorfees aan.

  Residensiële Sorg

  Die sentrums bied ʼn persoonsgesentreerde en holistiese versorgingsprogram aan ouer persone volgens hul individuele behoeftes en omstandighede.

  Hoe kan vrywilligers betrokke raak?

  Sonder die betrokkenheid van die gemeenskap, sal die diens nie gelewer kan word nie.  Ons benodig vrywilligers om steun aan die sentrums te gee ten opsigte van donasies, hulp met losies van behoeftige inwoners, in natura skenkings, kruideniersware, spesiale tariewe vir byvoorbeeld instandhoudingswerk ensovoorts, wat verseker dat die diens kan oorleef.

  Ons benodig ook vrywilligers om te help met die volgende:

  • Aanbied van aktiwiteits programme soos bingo, voorlesing, aerobiese oefeninge, kuns en kunsvlyt,  ensovoorts.
  • Fondsinsamelings projekte.

  Behoeftes vir donasies en hulp?

  Engo se bejaardesorg sentrums huisves heelwat behoeftige bejaardes wat geen familie het nie en wat slegs ‘n SASSA pensioen ontvang en benodig ons werklik hulp met losies rekeninge van hierdie inwoners.

  • Daar is altyd ‘n behoefte aan toiletware vir behoeftige inwoners.
  • Enige ietsie om ons behoeftige Bejaardes mee te bederf soos byvoorbeeld koekies of beskuit, lekkers ens.
  • Enige items wat gebruik kan word vir kuns en kunsvlyt, asook wol en hekelgare.

  Raak vandag betrokke. Stuur ‘n epos na info@engo.co.za of
  skakel 060 548 5543

  Provinsiale kantoor kontakbesonderhede

   Posadres: 12552, Brandhof, Bloemfontein, 9324
  Straatadres: Van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
  Tel: 051 407 7215
  Epos: rikaw@engo.co.za

  Direkteur Bejaardesorg:
  Mev R Wolmarans
  NPO registrasie nommer: 002-671 NPO

   

  Vir meer inligting oor elke spesifieke
  bejaardesorg sentrum volg asseblief die skakels hieronder

  Engo Sentrum Inligting

  Bergprag Sentrum vir Bejaardes, Bethlehem

  Bergprag Sentrum vir Bejaardes se verswakte afdeling is geregistreer vir 70 en hulle versorg tans 6 behoeftige bejaardes. Bergprag Sentrum vir Bejaardes het ook behuisingseenhede beskikbaar vir die bejaarde wat nog onafhanklik kan woon.

  Thomsonstraat 58
  BETHLEHEM
  9700
  Tel no:  058 303 0467

  Bloemfontein Sentrum vir Bejaardes, Bloemfontein

  Bloemfontein Sentrum vir Bejaardes verskaf verskillende behuisingseenhede vir bejaardes wat nog onafhanklik kan woon. Hier is 30 behoeftige bejaardes wat gehuisves word.

  Van Heerdenweg 22
  BLOEMFONTEIN
  9324
  Tel no:  051 407 7200

   

  Cloc In Sentrum vir Bejaardes, Clocolan

  Cloc In Sentrum vir Bejaardes se verswakte afdeling is geregistreer vir 30 beddens en versorg tans 10 behoeftige bejaardes. Cloc In Sentrum vir Bejaardes het ook 35 behuisingseenhede beskikbaar vir die bejaarde wat nog onafhanklik kan woon.

  Piet Retiefstraat 27
  CLOCOLAN
  9735
  Tel no:  051 943 0538

   

  Engo Senekal Sentrum vir Bejaardes, Senekal

  Senekal Sentrum vir Bejaardes se verswakte afdeling is geregistreer vir 72 beddens en versorg tans 34 behoeftige bejaardes. Senekal Sentrum vir Bejaardes het ook 75 behuisingseenhede beskikbaar vir die bejaarde wat nog onafhanklik kan woon.

  Ds Olivierstraat
  SENEKAL 
  9300
  Tel no: 058 481 3361

   

  Hoopstad Sentrum vir Bejaardes, Hoopstad

  Hoopstad Sentrum vir Bejaardes se verswakte afdeling is geregistreer vir 40 beddens versorg tans 15 behoeftige bejaardes.  Hoopstad Sentrum vir Bejaardes het ook onlangs ‘n nuwe demensie eenheid “Nuwe Hoop” geopen. Hoopstad Sentrum vir Bejaardes het 43 behuisingseenhede beskikbaar vir die bejaarde wat nog onafhanklik kan woon.

  Hoofdstraat 32
  HOOPSTAD
  9479
  Tel no:  053 444 1319

  Huis Emily Hobhouse, Koppies

  Huis Emily Hobhouse Sentrum vir Bejaardes se verswakte afdeling is geregistreer vir 41 beddens en versorg tans 25 behoeftige bejaardes. Huis Emily Hobhouse Sentrum vir Bejaardes het ook 30 behuisingseenhede beskikbaar vir die bejaarde wat nog onafhanklik kan woon.

  Vyfdestraat 6
  KOPPIES
  9540
  Tel no:  056 777 1811

  Huis Ougoud Sentrum vir Bejaardes, Welkom

  Huis Ougoud Sentrum vir Bejaardes se verswakte afdeling is geregistreer vir 44 beddens en versorg tans 13 behoeftige bejaardes. Huis Ougoud Sentrum vir Bejaardes het ook 11 behuisingseenhede beskikbaar vir die bejaarde wat nog onafhanklik kan woon.

  Andersonsingel
  WELKOM
  9466
  Tel no:  057 353 2946

  Huis Sorgvry Sentrum vir Bejaardes, Reitz

  Huis Sorgvry Sentrum vir Bejaardes se verswakte afdeling is geregistreer vir 55 beddens en versorg tans 12 behoeftige bejaardes. Huis Sorgvry Sentrum vir Bejaardes het ook 38 behuisingseenhede beskikbaar vir die bejaarde wat nog onafhanklik kan woon.

  Clarkstraat 15
  REITZ
  9810
  Tel no:  058 863 2002

  Kroonstad Sentrum vir Bejaardes, Kroonstad

  Kroonstad Sentrum vir Bejaardes se verswakte afdeling is geregistreer vir 108 beddens en versorg tans 19 behoeftige bejaardes. Kroonstad Sentrum vir Bejaardes het ook 91 behuisingseenhede beskikbaar vir die bejaarde wat nog onafhanklik kan woon.

  Meyerstraat 13
  KROONSTAD
  9500
  Tel no:  056 492 0013

  Najaarsrus Sentrum vir Bejaardes, Parys

  Najaarsrus Sentrum vir Bejaardes se verswakte afdeling is geregistreer vir 136 beddens en versorg tans 19 behoeftige bejaardes. Najaarsrus Sentrum vir Bejaardes het ook 95 behuisingseenhede beskikbaar vir die bejaarde wat nog onafhanklik kan woon.

  Dolfstraat 64
  PARYS
  9585
  Tel no:  056 817 7343

  Nasina Sentrum vir Bejaardes, Ventersburg

  Nasina Sentrum vir Bejaardes se verswakte afdeling is geregistreer vir 42 beddens en versorg tans 16 behoeftige bejaardes. Nasina Sentrum vir Bejaardes het ook 10 woonstelle beskikbaar vir die bejaarde wat nog onafhanklik kan woon.

  Swartstraat 21
  VENTERSDORP
  9450
  Tel no:  057 651 4660

  Ons Gryse Jeug Sentrum vir Bejaardes, Sasolburg

  Ons Gryse Jeug Sentrum vir Bejaardes se verswakte afdeling is geregistreer vir 60 beddens en versorg tans 16 behoeftige bejaardes. Ons Gryse Jeug Sentrum vir Bejaardes het ook 60 behuisingseenhede beskikbaar vir die bejaarde wat nog onafhanklik kan woon.

  Van Eckstraat 28
  SASOLBURG
  1947
  Tel no: 016 976 2443

  Ons Tuiste Sentrum vir Bejaardes, Bloemfontein

  Ons Tuiste Sentrum vir Bejaardes se verswakte afdeling is geregistreer vir 206 beddens en versorg tans 25 behoeftige bejaardes. Ons Tuiste het ook ‘n Demensie eenheid, bekend as Lavender Laan. Ons Tuiste Sentrum vir Bejaardes is deel van Bloemfontein Sentrum vir Bejaardes.

  Van Heerdenweg 22
  BLOEMFONTEIN
  9301
  Tel no:  051 407 7236

  Ons Woning Sentrum vir Bejaardes, Petrusburg

  Ons Woning Sentrum vir Bejaardes se verswakte afdeling is geregistreer vir 45 beddens en versorg tans 16 behoeftige bejaardes. Ons Woning Sentrum vir Bejaardes het ook 27 behuisingseenhede beskikbaar vir die bejaarde wat nog onafhanklik kan woon.

  Ossewastraat 15
  PETRUSBURG
  9932
  Tel no:  053 574 0222

  Reddersrus Sentrum vir Bejaardes, Reddersburg

  Reddersrus Sentrum vir Bejaardes se verswakte afdeling is geregistreer vir 47 beddens en versorg tans 24 behoeftige bejaardes. Reddersrus Sentrum vir Bejaardes het ook 48 behuisingseenhede beskikbaar vir die bejaarde wat nog onafhanklik kan woon.

  Van der Haerstraat 55
  REDDERSBURG
  9904
  Tel no: 051 553 0004

  Silwerbron Sentrum vir Bejaardes, Wesselsbron

  Silwerbron Sentrum vir Bejaardes is ‘n dienssentrum en het 38 behuisingseenhede beskikbaar vir die bejaarde wat nog onafhanklik kan woon.

  Posbus 12
  WESSELBRON
  9680
  Tel no: 057 899 2603

  Skemervreugde Sentrum vir Bejaardes, Paul Roux

  Skemervreugde Sentrum vir Bejaardes is ‘n dienssentrum en het 18 behuisingseenhede beskikbaar vir die bejaarde wat nog onafhanklik kan woon.

  Posbus 11
  PAUL ROUX 
  9800
  Tel no: 058 471 0317

  Onze Rust Sentrum vir Bejaardes, Steynsrus

  Onze Rust Sentrum vir Bejaardes se verswakte afdeling is geregistreer vir 36 beddens en versorg tans 15 behoeftige bejaardes. Onze Rust Sentrum vir Bejaardes het ook 11 behuisingseenhede beskikbaar vir die bejaarde wat nog onafhanklik kan woon.

  Parkstraat 1
  STEYNSRUS 
  9515
  Tel no: 056 471 0218

  Trompsburg Sentrum vir Bejaardes, Trompsburg

  Trompsburg Sentrum vir Bejaardes se verswakte afdeling is geregistreer vir 47 beddens en versorg tans 21 behoeftige bejaardes. Trompsburg Sentrum vir Bejaardes het ook 19 behuisingseenhede beskikbaar vir die bejaarde wat nog onafhanklik kan woon.

  Kerkstraat 25
  TROMPSBURG
  9913
  Tel no: 051 713 0255

  Viljoenskroon Sentrum vir Bejaardes, Viljoenskroon

  Viljoenskroon Sentrum vir Bejaardes se verswakte afdeling is geregistreer vir 44 beddens en versorg tans 14 behoeftige bejaardes. Viljoenskroon Sentrum vir Bejaardes het ook 38 meenthuise beskikbaar vir die bejaarde wat nog onafhanklik kan woon.

  Piet Retiefstraat 60
  VILJOENSKROON
  9520
  Tel no:  056 343 3425


  Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/engoqsweb01/public_html/wp-includes/functions.php on line 5275